[verzija: 4.0.3 NIAS]
Poštovani korisnici,

Na ovim stranicama možete:

  • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika
  • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika
  • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika i financijske izvještaje neprofitnih organizacija:

  •      - tromjesečne izvještaje poduzetnika na obrascu TI-POD
         - tromjesečne izvještaje neprofitnih organizacija za razdoblja I – III i I – IX na obrascu S-PR-RAS-NPF
         - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
         - godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF

Za korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

POZOR!
Izmijenjeni su preduvjeti za predaju i potpisivanje godišnjih financijskih i kvartalnih izvještaja. Potrebni preduvjeti su opisani u dokumentu "Uputa za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom", a način rada u dokumentu "Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a". U nemogućnosti samostalnoga podešavanja postavki kontaktirajte Odjel za korisnike na besplatni broj telefona: 0800 0080 ili na adresu e-pošte: info@fina.hr

NOVI KORISNIK
   Uputa za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom

   Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a

   Upute za provjeru elektroničkog potpisa

  Preuzmite obrasce u Excel formatu